Inspraak Rulebook – additionaliteit van emissiereducties

“Een emissiereductie- of koolstofvastleggingsproject is additioneel als de projectmaatregel geen onderdeel is van vigerend beleid en de toegepaste technologie of techniek nog niet gangbaar is in de relevante markt (common practice).” Deze regel, inclusief mogelijke uitzonderingen, de toepassing van de toets voor beleidsadditionaliteit en een duiding van de projectduur waarvoor additionaliteit wordt vastgesteld, is toegelicht in het volgende rulebook item.

Deze notitie licht deze voorgestelde regel nader toe. Graag nodigen we u uit om met ons mee te lezen. Opmerkingen kunt u sturen naar het secretariaat van de Green Deal: Wytze van der Gaast, wytze@jin.ngo.

De inspraakprocedure is per 5 november 2019 gesloten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *