Publieke inspraak methodedocument ‘Band op Spanning’

CO2 emissiereductie door het gebruik van slimmer werkende bandenpompen in plaats van gangbare luchtpompen bij tankstations om auto’s met een hogere bandenspanning, zuiniger te laten rijden

Dit methodedocument gaat over maatregelen om, met behulp van zgn. slimme bandenpompen, de bandenspanning van auto’s in Nederland te verhogen. Hierdoor is er minder rolweerstand, minder brandstofverbruik en lagere uitstoot van broeikbasgassen. Slimme pompen zijn er op gemaakt om de bandenspanning naar het aanbevolen niveau te brengen en houden daarbij rekening met, o.a., de temperatuur van de banden. Hierdoor vindt het oppompen van autobanden preciezer plaats. In dit methodedocument wordt uitgelegd hoe de gemiddelde bandenspanning van Nederlandse auto’s wordt berekend, bij gebruik van reguliere bandenpompen (de baseline). Vervolgens bevat het document rekenregels voor het meten van de bandenspanning bij slimme pompen en een protocol en hoe dit leidt tot lagere emissies.

Het methodedocument kan hier bekeken worden.

De publieke inspraak sluit op 27 augustus 2020. Commentaar en opmerkingen op het document kunnen gestuurd worden naar wytze@jin.ngo

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de
Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *