Publieke inspraak methodedocument GreenSwitch

GreenSwitch: nagenoeg CO2 neutrale productie ter vervanging van nitraatmeststoffen geproduceerd door middel van de hoogenergetische Haber&Bosch- en Oswald- processen

GreenSwitch is een methode waarmee in een aantal innovatieve proces stappen ammoniumstikstof uit mest wordt gestript en wordt omgezet naar een hoogwaardige vloeibare nitraatstikstof meststof van organische oorsprong geschikt voor onder andere fertigatie en bladbemesting. De methode geeft een aanzienlijke reductie van CO2-eq emissie in vergelijking tot de conventionele productie methodes van nitraatstikstof. Daarnaast zal de GreenSwitch methode leiden tot een aanzienlijke reductie van stikstofverlies als gevolg van uitspoeling en/of vervluchtiging van ammoniumstikstof uit mest. Tot slot zal de GreenSwitch methode resulteren in een rendementsverbetering van biogas centrales en energie centrales welke mest als brandstof in hun verbrandingsovens gebruiken.

Het methodedocument kan hier bekeken worden.

De publieke inspraak is gesloten. Vragen over de methode kunnen gestuurd worden naar wytze@jin.ngo

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de
Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *