Publieke inspraak ‘Certificaten met terugwerkende kracht’

Een project dat voor additionele emissiereducties certificaten wil ontvangen kan dit doen via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Het gebruikt dan het methodedocument dat op de website van SNK staat om een projectplan te maken. Dit wordt door onafhankelijke deskundigen binnen SNK gevalideerd op correcte toepassing van de methode. Het gevalideerde projectplan wordt vervolgens geregistreerd door SNK, waarna het project kan starten. Vanaf dat moment begint het meten van de emissiereducties.

Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat een project al begint voordat het projectplan gevalideerd is. Bijvoorbeeld, voor het project wordt een vergunning afgegeven en het project moet volgens die vergunning binnen een bepaalde termijn starten. Indien echter het projectplan op die datum nog niet gevalideerd is (bijvoorbeeld omdat er nog verbeteringen in het plan nodig zijn), dan start het project voor de validatie (en registratie) van het projectplan. Beslispunten zijn in dat geval:

  • Of het project certificaten van SNK kan ontvangen wanneer het van start gaat voor validatie; en, zo ja,
  • Of certificaten kunnen worden uitgegeven voor emissiereducties behaald tijdens de periode tussen projectstart en validatie van het projectplan, en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Dit is slechts één van de mogelijke situaties. Deze regel bevat een aantal situaties met verschillende startmomenten voor een project en in hoeverre voor de aldus behaalde emissiereductie certificaten kunnen worden uitgegeven.

De tekst van de regel treft u hier aan: Regel certificaten met terugwerkende kracht

De publieke inspraak sluit op 27 november 2020. Commentaar en opmerkingen op het document kunnen gestuurd worden naar wytze@jin.ngo

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de
Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *