Publieke inspraak regel “bundeling projecten voor verificatie”

Eén van de kostenbepalende aspecten bij projecten binnen de SNK zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor monitoring en verificatie. Enerzijds zijn deze beide onderdelen specifiek gekoppeld aan projecten, maar anderzijds kan gesteld worden dat het verificatieproces van identieke projecten steeds gelijk is. Als beide zaken echter per project opnieuw georganiseerd moeten worden, zal dit zorgen voor een forse financiële ‘belasting’ op de projecten, terwijl de proceskosten repeterend en identiek zijn. Om te zorgen dat de kosten voor monitoring en verificatie beheersbaar en acceptabel zijn c.q. geen bottle neck worden om projecten bij de SNK onder te brengen, kunnen projecten met een identiek karakter voor het verificatieproces, en waar mogelijk ook voor de monitoring gebundeld worden. Hiermee kunnen repeterende kosten worden voorkomen en kunnen de proceskosten over meerdere projecten verdeeld worden.

Voor deze bundeling heeft SNK een document geschreven dat we hierbij voorleggen voor publieke inspraak. De voorgestelde regel kan hierbij worden gelezen.

De inspraak sluit op 9 februari 2021. Opmerkingen en vragen kunt u sturen naar Wytze van der Gaast, wytze@jin.ngo

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de
Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *