Inspraak Methodedocument ‘Recycling gemengde harde kunststoffen’

Deze methode heeft betrekking op emissiereducties als gevolg van recycling van gemengde harde kunststoffen. Het niet recyclen van de afvalstroom gemengde harde kunststoffen zorgt voor CO2 uitstoot door verbranding ervan t.b.v. energieterugwinning. Recycling vermijdt tevens dat opnieuw harde plastics opgewerkt moet worden uit ruwe olie. Dit methodedocument gaat over recyclen in plaats van verbranden van gemengde harde kunststoffen dat na gebruik (post-consumer) is afgedankt. De emissiereductie bedraagt tussen 2,64 kg en 3,05 kg CO2-eq. per kg eindproduct afhankelijk van de oorsprong van het materiaal.

De methode treft u hier aan: Recycling harde plastics

De publieke inspraak sluit op 28 oktober 2021. Commentaar en opmerkingen op het document kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@NationaleCO2markt.nl

Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de
Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *