Gezocht: Bestuursleden (financieel en algemeen) Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Door de emissiereductie van de projecten te certificeren en de certificaten verkoopbaar te maken ontstaat een aanvullend verdienmodel voor deze projecten. Kopers van de  certificaten zijn partijen die vrijwillig bijdragen, bijvoorbeeld omdat ze willen meehelpen aan het halen van de doelen van het Parijs-akkoord. Het certificaat vormt het bewijs van deze bijdrage. Het certificaat wordt door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en borgt de emissiereductie.

Voor de uitgifte van certificaten heeft SNK een werkwijze en methodiek ontwikkeld. Het Bestuur wordt ondersteund door werkgroepen en een Commissie van Deskundigen.

SNK biedt zodoende een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatcrisis en stimuleert innovatieve klimaatoplossingen. De projectportefeuille is te vinden op REGISTER – Stichting Nationale Koolstofmarkt (nationaleco2markt.nl).

Een recent voorbeeld van een klimaatproject in de SNK-portefueille is de aanleg van een nieuw bos door Staatsbosbeheer. Op een voormalige akker van 4,2 hectare is een gevarieerd jong bos aangeplant met onder andere eik, beuk, linde, esdoorn, hazelaar en noot. Door het mengen van veel boomsoorten is het bos beter bestand tegen het veranderende klimaat. De door SNK uitgegeven koolstofcertificaten zijn verkocht door Staatsbosbeheer aan een bedrijf dat zo werkt aan verkleining van zijn CO2-voetafdruk. In ruil daarvoor betaalt dit bedrijf mee aan de aanleg en het beheer van het nieuwe bos.

Daarnaast zijn door SNK koolstofcertificaten uitgegeven voor het winnen van warmte uit rioolwater waarmee een nabij gelegen zwembad wordt verwarmd. Het vernatten van veengebieden is ook een voorbeeld. Een palletverpakkingsbedrijf heeft de certificaten van een boer aangeschaft waarmee het zijn CO2-voetafdruk verder verkleint en de boer in zijn veenweide agrarisch natuurbeheer combineert met CO2-reductie, wat voor de boer extra inkomsten genereert.

SNK draagt aldus bij aan het creëren van meer bewustzijn onder marktpartijen over klimaatoplossingen en is actief met het realiseren van CO2-reductie binnen de landsgrenzen van Nederland.

Het bestuur van SNK is verantwoordelijk voor de methodiek en neemt hierover besluiten. Bestuursleden opereren op persoonlijke titel.

SNK zoekt twee bestuursleden ter versterking van het huidige bestuursteam. Als bestuurslid bepaalt u mede de strategie van de Stichting en beslist u mee over de methodiek voor de kwaliteitsborging van de certificaten van SNK.

Voor de functie van bestuurslid zoeken we twee personen die:

  • Affiniteit hebben en/of interesse hebben voor het klimaatbeleid in Nederland en zicht hebben op het potentieel voor vrijwillige koolstofcertificaten in verschillende sectoren
  • Bij voorkeur een netwerk hebben ten aanzien van de klimaatopgave en energietransitie.
  • Vertegenwoordiging vanuitde techniek, klimaatadvieswereld of bouw- of watersector wordt zeer verwelkomd door SNK.
  • Kennis van en ervaring hebben met (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen (inclusief financiële verantwoording voor 1 bestuurslid).
  • Verbindend, besluitvaardig en communicatief zijn en interesse hebben om innovatieve klimaatprojecten te zien ontstaan en te faciliteren en te realiseren
  • Specifiek zoeken we nog iemand die de rol van penningmeester op zich zou kunnen nemen.
  • Beschikbaar zijn om te participeren in de bestuursvergaderingen – 8x per jaar een uur digitaal en 4 keer per jaar twee uur fysiek – en verantwoordelijkheid nemen voor de SNK conform de wettelijke vereisten en statuten.
  • Gemiddeld 4 uren per week beschikbaar is.

Voor meer informatie zie aub de website  www.nationaleco2markt.nl of neem  contact op met Wytze van der Gaast, directeur SNK (tel. 06 41 31 39 06; e-mail wytze@jin.ngo).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *