Publieke inspraak “Combinatie subsidies en koolstofcertificaten

Het Rulebook SNK bevat de regel ‘Additionaliteit van emissiereducties’. Hierin is vastgelegd dat een emissiereductie- of koolstofvastlegging additioneel is als de projectmaatregel geen onderdeel is van vigerend beleid. Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat een maatregel in aanmerking komt voor subsidie. Deze regel stelt vast onder welke voorwaarden een maatregel die bij SNK wordt geregistreerd voor het verkrijgen van koolstofcertificaten, kan worden gecombineerd met een subsidie.

De regel kan hier gelezen worden

De publieke inspraak eindigt op: 30 mei 2022

Reacties kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@NationaleCO2markt.nl


Over de publieke inspraak:

Binnen SNK worden methodedocumenten voorbereid voor het berekenen van emissiereducties voor verschillende projecttypen. Dit gebeurt in werkgroepen. Vervolgens wordt advies over een methodedocument ingewonnen door een Commissie van Deskundigen. Deze geeft advies over de methode. Bij commentaar en vragen gaat de methode terug naar de werkgroepen. Wanneer de Commissie van Deskundigen een finaal advies geeft, gaat dit naar het bestuur. Het bestuur organiseert een publieke inspraak over de methode door deze (met de toelichting) op de website van SNK te publiceren met een aankondiging via de nieuwsbrief. De inspraak duurt 20 werkdagen. Na de inspraak besluit het bestuur: n.a.v. het commentaar de methode terug te sturen naar de werkgroepen, of bij geen commentaar, de methode op te nemen in het Rulebook.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *