Publieke inspraak – methode blijvend grasland op minerale gronden

In dit projecttype wordt CO2, in de vorm van bodemkoolstof, vastgelegd door middel van de maatregel blijvend grasland. Agrarische bedrijven kunnen deelnemen met (een deel van) hun percelen. Wil een project met agrarische bedrijven die overgaan op blijvend grasland in aanmerking komen voor SNK-certificaten, dan moet daarvoor een projectplan worden opgesteld. Dit methodedocument beschrijft de …

Publieke inspraak – methode blijvend grasland op minerale gronden Lees meer »