Publieke inspraak – methode blijvend grasland op minerale gronden

In dit projecttype wordt CO2, in de vorm van bodemkoolstof, vastgelegd door middel van de maatregel blijvend grasland. Agrarische bedrijven kunnen deelnemen met (een deel van) hun percelen. Wil een project met agrarische bedrijven die overgaan op blijvend grasland in aanmerking komen voor SNK-certificaten, dan moet daarvoor een projectplan worden opgesteld. Dit methodedocument beschrijft de wijze waarop waardering en beoordeling plaatsvindt van de vastgelegde koolstof gedurende een periode van 10 jaar.

Het methodedocument is reeds door SNK vastgesteld en opgenomen in het Rulebook voor koolstofvastlegging in bodemlagen van 0-30 cm diepte (methode 0-30; Blijvend grasland op minerale gronden). Aan het document is een methode 0-60 toegevoegd, waarmee ook koolstofvastlegging in minerale bodems tot 60 cm diepte kan worden vastgesteld t.b.v. verhandelbare koolstofcertificaten. Daarnaast is het bestaande methodedocument op een aantal punten herzien op grond van nieuw beschikbare kennis en inzichten.

SNK nodigt u uit om deze herziene versie van het methodedocument in te zien en te becommentariëren. Uw commentaren zullen in de eindversie van het document worden overwogen. Het methodedocument kunt u hier lezen.

U kunt uw suggesties en commentaar sturen naar: secretariaat@admin

Deze inspraak sluit op 29 februari 2024.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *