Publieke inspraak – methode Emissiereductie CO2eq door verwerking havenslib

Laat een reactie achter / MethodeNieuws / 24 mei 2024

Dit type project voorkomt de gebruikelijke stort van havenslip op de slufter en verwerkt dit met DTO-techniek (Dynamisch Thermische Oxidatie) tot secundaire grondstoffen. Daarmee wordt een aanzienlijke hoeveelheid methaanemissie vermeden.

De geproduceerde secundaire grondstof kan worden toegepast ter vervanging van primaire grondstoffen zoals klei en zand, waarmee de maakindustrie ook weer aan haar duurzaamheidsverplichtingen kan voldoen om minder primaire grondstoffen te gebruiken.

SNK nodigt u uit om deze herziene versie van het methodedocument in te zien en te becommentariëren. Uw commentaren zullen in de eindversie van het document worden overwogen. Het methodedocument kunt u hier lezen.

U kunt uw suggesties en commentaar sturen naar: secretariaat@NationaleCO2markt.nl

Deze inspraak sluit op 21 juni 2024.