SNK-voorwaarden

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit op grond van gerealiseerde en additionele emissiereducties door projecten. Bij het proces van een projectidee naar uitgifte van een certificaat is een aantal partijen betrokken, met wie SNK goede afspraken wil maken. Hiervoor heeft SNK een document met voorwaarden voor projectpartijen, verkopers en andere betrokkenen bij generatie en uitgifte van koolstofcertificaten.

Het document voorwaarden vindt u via deze link.

U accepteert deze voorwaarden door het document te ondertekenen en te sturen naar secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Het document wordt opgeslagen in het register van SNK en hoeft daarom maar eenmaal ondertekend te worden. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op ieder project, certificaat of andere activiteit waarbij het SNK is betrokken, inclusief, maar niet beperkt tot, communicatie- en marketingactiviteiten.