Publieke inspraak methodedocument ‘Band op Spanning’

CO2 emissiereductie door het gebruik van slimmer werkende bandenpompen in plaats van gangbare luchtpompen bij tankstations om auto’s met een hogere bandenspanning, zuiniger te laten rijden Dit methodedocument gaat over maatregelen om, met behulp van zgn. slimme bandenpompen, de bandenspanning van auto’s in Nederland te verhogen. Hierdoor is er minder rolweerstand, minder brandstofverbruik en lagere …

Publieke inspraak methodedocument ‘Band op Spanning’ Lees verder »

Publieke inspraak methodedocument GreenSwitch

GreenSwitch: nagenoeg CO2 neutrale productie ter vervanging van nitraatmeststoffen geproduceerd door middel van de hoogenergetische Haber&Bosch- en Oswald- processen GreenSwitch is een methode waarmee in een aantal innovatieve proces stappen ammoniumstikstof uit mest wordt gestript en wordt omgezet naar een hoogwaardige vloeibare nitraatstikstof meststof van organische oorsprong geschikt voor onder andere fertigatie en bladbemesting. De …

Publieke inspraak methodedocument GreenSwitch Lees verder »

Artikel SNK in Milieu-magazine

Steeds meer bedrijven en instellingen compenseren de eigen CO2-emissies. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. Om grip op de koolstofmarkt te houden, borgt de Stichting Nationale Koolstofmarkt de kwaliteit van gecertificeerde emissiereductie. Binnenkort volgt de uitreiking van de eerste officiële certificaten. Een inkijkje in een …

Artikel SNK in Milieu-magazine Lees verder »

Publieke inspraak methodedocument Olivijn – CO2-vastlegging door verwering

Olivijn is een natuurlijk gesteente dat na winning in gemalen vorm en bij blootstelling aan lucht en water reageert met atmosferische CO2 en deze definitief bindt. Olivijn kan worden toegepast op schouwpaden (langs het spoor) of op andere opervlakken, ter vervanging van andere stenen. Door de verwering van het gesteente wordt CO2 onomkeerbaar vastgelegd, d.w.z. …

Publieke inspraak methodedocument Olivijn – CO2-vastlegging door verwering Lees verder »

Jaarverslag Stichting Nationale Koolstofmarkt 2019

In 2019 zette de Green Deal Nationale Koolstofmarkt belangrijke stappen richting een systeem voor borging van koolstofcertificaten. In december werd hiertoe de Stichting Nationale Koolstofmarkt opgericht. Het verslag van werkzaamheden en resultaten staat in het jaarverslag 2019 dat u hier kunt lezen.

Rulebook – nieuwe methode toegevoegd

Per 3 april jl. is de inspraakprocedure geëindigd voor de methode “Reductie methaan van herkauwers“. De methode kan gebruikt worden voor projecten die uitstoot van methaan door herkauwers verminderen via toepassing van voedingssupplementen. De methode wordt bij de volgende bestuursvergadering besproken voor vaststelling ervan.

Inspraak methode – Cow Credits Reductie methaanemissies herkauwers

Koeien zijn herkauwers, net als schapen en geiten en een tal van andere diersoorten. Enterische gisting is een spijsverteringsproces waarbij koolhydraten door micro-organismen worden afgebroken tot eenvoudige moleculen voor opname in de bloedbaan van een dier. Tijdens dit proces wordt ook het bijproduct methaan gegenereerd (methanogenesis). De herkauwer ademt dit methaan uit door de neus …

Inspraak methode – Cow Credits Reductie methaanemissies herkauwers Lees verder »

Inspraak Rulebook – proces van projectplan tot uitgifte van certificaten

De Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) heeft als doel om certificaten uit te geven op basis van behaalde emissiereducties door projecten. Voor het berekenen van de emissiereducties stelt de GDNK methoden vast. Projectpartijen gebruiken deze om een projectplan op te stellen met daarin een schatting van de te behalen emissiereductie. Dit projectplan wordt gevalideerd door …

Inspraak Rulebook – proces van projectplan tot uitgifte van certificaten Lees verder »

Inspraak Rulebook – ex ante uitgifte van koolstofcertificaten

Voor bepaalde projecttypen binnen de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) kunnen certificaten worden uitgegeven op basis van het vooraf vaststellen van de CO2-eq-emissiereductie als gevolg van een project (ex ante-uitgifte). Om in aanmerking te komen voor ex ante-uitgifte is het van belang dat per projecttype redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de omstandigheden en parameters voor …

Inspraak Rulebook – ex ante uitgifte van koolstofcertificaten Lees verder »