Regels-methoden

Voor het bepalen van reductie van broeikasgasemissies of vastlegging van koolstof door middel van projecten stelt SNK methoden en regels vast:

  • Regels zijn basisafspraken voor het opzetten en uitvoeren van projecten, zoals wanneer een project additionaliteit is en het proces van projectplan tot een certificaat.
  • Methoden helpen om volgens vaste stappen de emissiereductie of koolstofvastlegging van projecten te berekenen. Methoden worden volgens een vast stramien beschreven, dat hier kan worden gedownload.

Regels

Methodedocumenten*

* Met hulp van bovenstaande regels methodedocumenten kunt u een projectplan schrijven. Hiervoor kunt u het volgende stramien gebruiken (in Word): stramien projectplan. Het is niet toegestaan voor derden om o.b.v. deze regels en methodedocumenten zelf certificaten uit te geven; de regels en methodedocumenten kunnen alleen resulteren in door SNK uit te geven certificaten. Op de regels en methodedocumenten zit copyright, waardoor alleen met toestemming van SNK teksten eruit mogen worden gecopiëerd.

Validatie van een projectplan

Bovenstaande methodedocumenten zijn door SNK omgezet in validatieschema’s. Hiermee beoordeelt SNK of een projectplan conform het methodedocument is opgesteld. Bij het schrijven van een projectplan is het handig om het validatieschema bij de hand te hebben. Hierin staan alle criteria, o.b.v. een methodedocument, waaraan het projectplan wordt getoetst. U kunt dit opvragen via secretariaat@nationaleCO2markt.nl

Methoden en regels op deze pagina zijn door SNK-werkgroepen voorbereid, vervolgens voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke Commissie van Deskundigen, voor publieke consultatie op deze website geplaatst, en door het bestuur van SNK vastgesteld. Ze zijn vrij te gebruiken voor projecten binnen Nederland.

Rekenhulp

Met deze rekenhulp kunt u een eerste doorrekening maken van uw projectidee. In dit bestand zijn diverse kosten al ingevuld, maar kunt u zelf waarden invullen voor, bijv., de prijs van een certificaat of bepaalde kosten. Hiermee krijgt u een eerste indruk van de verhouding tussen opbrengsten uit een certificaat en de kosten voor het verkrijgen ervan. Klik hier voor de rekenhulp

N.B. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.