Wie zijn onze deelnemers?

Founding partners

 1. Staatsbosbeheer
 2. Syntraal B.V.
 3. Climate Neutral Group B.V.
 4. Van Iperen International
 5. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 6. Cycas Capital
 7. Stichting Waternet
 8. South Pole

Deelnemers

 1. Climate Neutral Group B.V.
 2. Stichting Friese Milieufederatie
 3. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 4. Syntraal B.V.
 5. Stichting Waternet
 6. South Pole
 7. Staatsbosbeheer
 8. Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
 9. Recell
 10. Forest Stewardship Council
 11. Van Iperen International
 12. Band op Spanning
 13. Stichting Zeeuws Duurzame Energie en Klimaatfonds, handelend onder de naam Zeeuws Klimaatfonds
 14. Re-N Technology B.V., handelend onder de naam Zitta Biogas, inzake Netwerk Mestvergisting Zuid-Holland
 15. GreenChoice
 16. Essent N.V.
 17. CLM Onderzoek en Advies B.V.
 18. Stichting CO2-Bank Utrecht
 19. GreenSand Stock N.V.
 20. Stichting Duurzaam Den Haag, handelend onder de naam Klimaatfonds Haaglanden
 21. Stichting Louis Bolk Instituut
 22. Mijnwater B.V.
 23. Stichting De Natuur en Milieufederaties
 24. Trees for All
 25. Cycas Capital
 26. Van Werven Recycling Plastics
 27. ZES – zero emission services

De Rijksoverheid was partij bij de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (voorloper van SNK), maar kan geen deelnemer zijn bij SNK. Op uitnodiging van de Commissie van Deskundigen kan het Ministerie EZK en RVO gevraagd worden om advies over consistentie van een methodedocument of regel met overheidsbeleid.