Jaarverslag 2022

Download jaarverslag

In 2022 borduurde Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) voort op de eerder ingezette koers van borging van hoogwaardige koolstofcertificaten. Het aantal gevalideerde projectplannen groeide naar veertien (van vier in 2021), waaronder de eerste validaties van de projecttypen Slimme bandenpomp en Blijvend grasland. Bij projectplannen Valuta voor veen merkten we dat een zekere routine begint te ontstaan in het schrijven van projectplannen en beoordelen ervan, hoewel geen perceel gelijk is. Bij de projecten Nationale campagne slimme bandenpomp en Blijvend grasland project 1 werden de methodedocumenten voor deze maatregelen voor het eerst toegepast, wat altijd spannend is, omdat het verzamelen van de best beschikbare kennis tijdens het schrijven van een methodedocument toch weer wat anders dan concrete toepassing ervan in de praktijk. Nu dankzij de pioniers deze projecttypen succesvol in de markt staan, kunnen andere projecten volgen.

Een belangrijk thema voor SNK in 2022 was ‘opschaling’. Van marktpartijen kwam de vraag of identieke of sterk vergelijkbare activiteiten gebundeld zouden kunnen worden tot een groter project. In plaats van kleinere projecten afzonderlijk zou het gebundelde project ineens kunnen worden geregistreerd bij SNK en, voor zover additionaliteits- en baseline-omstandigheden vergelijkbaar zijn, gevalideerd. Hierdoor zouden de projectkosten over een grotere groep deelnemers kunnen worden verdeeld. Het bestuur stelde hiervoor in juli 2022 een regel vast en specifiek voor projecten valuta voor veen werd dit verwerkt in het methodedocument.

Het bestuur van SNK