Jaarverslag 2021

Download jaarverslag

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) kwam in 2021 in een stroomversnelling terecht, op meerdere terreinen. Allereerst nam het aantal geregistreerde projecten toe van zeven in het begin van het jaar tot 35 in december 2021. Het aantal voor validatie ingediende projectplannen steeg van twee naar dertien. Deze plannen zijn geschreven op basis van eerder vastgestelde methodedocumenten. In 2021 werden er door marktpartijen weer nieuwe methodedocumenten ingediend, in verschillende sectoren, waardoor de basis voor koolstofcertificaten SNK verder wordt verbreed.

We hopen en verwachten dat de groei van projecten zich in 2022 zal doorzetten en dat daarmee ook het volume uitgegeven certificaten sterk zal toenemen. Onze grote waardering gaat uit naar alle betrokkenen bij SNK, zoals werkgroepleden, leden van de Commissie van Deskundigen en de validator, alsmede geïnteresseerden die deelnemen aan de publieke inspraak bij nieuwe methodedocumenten en regels, voor hun inzet en enthousiasme om van de vrijwillige koolstofmarkt in Nederland een succes te maken.

Het bestuur van SNK