Tarieven SNK

per 1 juni 2022

ItemTarief
(euro)
Toelichting
Proces vaststelling methodedocument SNK5.000Eenmalig per methodedocument; de indiener wordt automatisch Deelnemer SNK.Tarief dekt: proces van begeleiding in werkgroepen, bespreking Commissie van Deskundigen, organiseren publieke inspraak, redactie voor opname in Rulebook en het validatiemodel o.b.v. methodedocument à €2000.
Validatie projectplan1.500Validatie houdt in dat wordt vastgesteld of een projectplan correct volgens het methodedocument is opgesteld. Het tarief dekt twee rondes van validatieoordeel en correcties af; meerprijs bij meerdere correctierondes: € 125/uur
Registratie project bij SNK500Eenmalig per project
Aanmaken en onderhoud rekening in register SNK500Per jaar
Aanmaak certificaat in register0,25Per certificaat per keer. N.a.v. validatie projectplan en/of verificatie van emissiereducties.
Overboeken certificaat binnen register t.b.v. handel0,25Per certificaat per keer. Overboeking vindt plaats bij verhandeling van certificaat tussen partijen.
Afboeken certificaat0,25Per certificaat per keer. Koper is eindgebruiker t.b.v. claim klimaatcompensatie; het certificaat is na afboeken niet meer beschikbaar voor de handel.