Tarieven SNK

per 1 januari 2024

ItemTarief
(euro)
Toelichting
Proces vaststelling methodedocument SNK5.250Eenmalig per methodedocument; de indiener wordt automatisch Deelnemer SNK.Tarief dekt: proces van begeleiding in werkgroepen, bespreking Commissie van Deskundigen, organiseren publieke inspraak, redactie voor opname in Rulebook en het validatiemodel o.b.v. methodedocument à €2000.
Registratie project bij SNK525Eenmalig per project
Aanmaken en onderhoud rekening in register SNK525Per jaar
Aanmaak certificaat in register (klein project)0,26Per certificaat per keer. N.a.v. validatie projectplan en/of verificatie van emissiereducties. Dit geldt voor projecten met minder dan 2000 tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.
Validatie projectplan1.750De vergoeding aan Validator voor validatie van projectplannen bedraagt €1.750 per projectplan. In dit bedrag is inbegrepen een eerste validatie van het projectplan, indien nodig gevolgd door een tweede ronde voor het valideren van verbeterpunten. Indien nog meer  validatieronden nodig zijn, worden deze door validator uitgevoerd tegen een vergoeding van €125 per uur.
Overboeken certificaat binnen register t.b.v. handel (klein project)0,26Per certificaat per keer. Overboeking vindt plaats bij verhandeling van certificaat tussen partijen. Dit geldt voor projecten met minder dan 2000 tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.
Afboeken certificaat (klein project)0,26Per certificaat per keer. Koper is eindgebruiker t.b.v. claim klimaatcompensatie; het certificaat is na afboeken niet meer beschikbaar voor de handel. Dit geldt voor projecten met minder dan 2000 tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.
Aanmaak certificaat in register (groot project)0,53Per certificaat per keer. N.a.v. validatie projectplan en/of verificatie van emissiereducties. Dit geldt voor projecten met 2000 of meer tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.
Overboeken certificaat binnen register t.b.v. handel (groot project)0,53Per certificaat per keer. Overboeking vindt plaats bij verhandeling van certificaat tussen partijen. Dit geldt voor projecten met 2000 of meer tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.
Afboeken certificaat (groot project)0,53 Per certificaat per keer. Koper is eindgebruiker t.b.v. claim klimaatcompensatie; het certificaat is na afboeken niet meer beschikbaar voor de handel. Dit geldt voor projecten met 2000 of meer tCO2-eq. koolstofvastlegging of emissiereductie per jaar.