Barsbekerbinnenpolder heeft Overijsselse primeur

ZWARTSLUIS – De Barsbekerbinnenpolder is de eerste locatie in Overijssel waar een zogenoemd Valuta voor Veen-project is goedgekeurd. Door een hoger waterpeil vermindert begin 2024 de CO2-uitstoot in het veenweidegebied bij Zwartsluis. “De peilverhoging geeft in eerste instantie een impuls aan de weidevogels en de biodiversiteit in de polder. Dankzij Valuta voor Veen levert dat …

Barsbekerbinnenpolder heeft Overijsselse primeur Lees meer »

Deelnemersraad SNK – 2 november 2022

SNK organiseert op woensdag 2 november a.s een bijeenkomst van SNK-Deelnemers in Nieuwland (prov. Utrecht). Het programma kunt u hier bekijken Het eerste uur (14.00 – 15.00) is een gesloten vergadering voor deelnemers. Vanaf 15.00 is de bijeenkomst open voor geïnteresseerden in de vrijwillige koolstofmarkt. Locatie:Dorpshuis brandpuntTorenstraat 24243 JA NieuwlandDit is nabij het SNK-geregistreerde project …

Deelnemersraad SNK – 2 november 2022 Lees meer »

Gezocht: Bestuursleden (financieel en algemeen) Stichting Nationale Koolstofmarkt

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Door de emissiereductie van de projecten te certificeren en de certificaten verkoopbaar te maken ontstaat een aanvullend verdienmodel voor deze projecten. Kopers van de  certificaten …

Gezocht: Bestuursleden (financieel en algemeen) Stichting Nationale Koolstofmarkt Lees meer »

Gezocht: werkgroeplid projecten, methoden en regels voor de Stiching Nationale Koolstofmarkt

Help mee om een marktsysteem op te zetten voor klimaatprojecten in Nederland Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Door de emissiereductie van de projecten te certificeren en de certificaten verkoopbaar te …

Gezocht: werkgroeplid projecten, methoden en regels voor de Stiching Nationale Koolstofmarkt Lees meer »

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland

Op initiatief van Stichting Nationale Koolstofmarkt is onlangs een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de markt voor vrijwillige koolstofcertificaten in Nederland. De verkenning heeft daarvoor eerst een analyse gedaan van internationale trends in de vrijwillige markt en daarna met een groep Nederlandse marktbetrokkenen en -deskundigen gesprekken gevoerd over: verwachten volumes en prijzen, kansrijke projecttypen/sectoren …

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland Lees meer »

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) kwam in 2021 in een stroomversnelling terecht, op meerdere terreinen. Allereerst nam het aantal geregistreerde projecten toe van zeven in het begin van het jaar tot 35 in december 2021. Het aantal voor validatie ingediende projectplannen steeg van twee naar dertien. Deze plannen zijn geschreven op basis van eerder vastgestelde methodedocumenten. …

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd Lees meer »

Projecten Valuta voor Veen gevalideerd

Deze week zijn twee projecten van het type valuta voor veen gevalideerd: – Project Ad van Rees – Project Nico van der Ham Beide projecten bevinden zich in de polder Alblasserwaard en reduceren uitstoot van kooldioxide door opzetten van het grondwaterpeil.Voor meer informatie, check: https://nationaleco2markt.nl/register/

Jaarverslag SNK, 2020

Na de oprichting in 2019 was 2020 het jaar voor de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) om een stevig fundament te leggen voor de vrijwillige koolstofmarkt in Nederland. In het bijgevoegde jaarverslag vindt u een overzicht van activiteiten- en resultaten; en onze verwachtingen voor de toekomst. Klik op dit volledige bericht om het jaarverslag te kunnen …

Jaarverslag SNK, 2020 Lees meer »

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK

Paul Koutstaal, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is toegetreden tot de Commissie van Deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Commissie adviseert SNK over methodedocumenten en overige regels in het Rulebook. Naast Paul zijn Elfrieke van Galen en Catrinus Jepma lid van de Commissie van Deskundigen. Paul is de opvolger van Jacqueline …

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK Lees meer »

Artikel SNK in Milieu-magazine

Steeds meer bedrijven en instellingen compenseren de eigen CO2-emissies. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. Om grip op de koolstofmarkt te houden, borgt de Stichting Nationale Koolstofmarkt de kwaliteit van gecertificeerde emissiereductie. Binnenkort volgt de uitreiking van de eerste officiële certificaten. Een inkijkje in een …

Artikel SNK in Milieu-magazine Lees meer »

Jaarverslag Stichting Nationale Koolstofmarkt 2019

In 2019 zette de Green Deal Nationale Koolstofmarkt belangrijke stappen richting een systeem voor borging van koolstofcertificaten. In december werd hiertoe de Stichting Nationale Koolstofmarkt opgericht. Het verslag van werkzaamheden en resultaten staat in het jaarverslag 2019 dat u hier kunt lezen.