Publieke inspraak ‘Bundelen van vergelijkbare projecten – SNK’

Deze voorgestelde regel gaat over de mogelijkheid om vergelijkbare of identieke projecten als een bundel van maatregelen bij SNK te registeren en het projectplan in eens te laten valideren. De voorgestelde regel kan hier bekeken worden. De publieke inspraak sluit op 31 mei 2022. Commentaar en opmerkingen op het document kunnen gestuurd worden naar: secretariaat@NationaleCO2markt.nl Over de publieke …

Publieke inspraak ‘Bundelen van vergelijkbare projecten – SNK’ Lees verder »

Publieke inspraak “Combinatie subsidies en koolstofcertificaten

Het Rulebook SNK bevat de regel ‘Additionaliteit van emissiereducties’. Hierin is vastgelegd dat een emissiereductie- of koolstofvastlegging additioneel is als de projectmaatregel geen onderdeel is van vigerend beleid. Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat een maatregel in aanmerking komt voor subsidie. Deze regel stelt vast onder welke voorwaarden een maatregel die bij SNK …

Publieke inspraak “Combinatie subsidies en koolstofcertificaten Lees verder »

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland

Op initiatief van Stichting Nationale Koolstofmarkt is onlangs een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de markt voor vrijwillige koolstofcertificaten in Nederland. De verkenning heeft daarvoor eerst een analyse gedaan van internationale trends in de vrijwillige markt en daarna met een groep Nederlandse marktbetrokkenen en -deskundigen gesprekken gevoerd over: verwachten volumes en prijzen, kansrijke projecttypen/sectoren …

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland Lees verder »

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) kwam in 2021 in een stroomversnelling terecht, op meerdere terreinen. Allereerst nam het aantal geregistreerde projecten toe van zeven in het begin van het jaar tot 35 in december 2021. Het aantal voor validatie ingediende projectplannen steeg van twee naar dertien. Deze plannen zijn geschreven op basis van eerder vastgestelde methodedocumenten. …

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd Lees verder »

Projecten Valuta voor Veen gevalideerd

Deze week zijn twee projecten van het type valuta voor veen gevalideerd: – Project Ad van Rees – Project Nico van der Ham Beide projecten bevinden zich in de polder Alblasserwaard en reduceren uitstoot van kooldioxide door opzetten van het grondwaterpeil.Voor meer informatie, check: https://nationaleco2markt.nl/register/

Jaarverslag SNK, 2020

Na de oprichting in 2019 was 2020 het jaar voor de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) om een stevig fundament te leggen voor de vrijwillige koolstofmarkt in Nederland. In het bijgevoegde jaarverslag vindt u een overzicht van activiteiten- en resultaten; en onze verwachtingen voor de toekomst. Klik op dit volledige bericht om het jaarverslag te kunnen …

Jaarverslag SNK, 2020 Lees verder »

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK

Paul Koutstaal, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is toegetreden tot de Commissie van Deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Commissie adviseert SNK over methodedocumenten en overige regels in het Rulebook. Naast Paul zijn Elfrieke van Galen en Catrinus Jepma lid van de Commissie van Deskundigen. Paul is de opvolger van Jacqueline …

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK Lees verder »

Artikel SNK in Milieu-magazine

Steeds meer bedrijven en instellingen compenseren de eigen CO2-emissies. Door de aanschaf van certificaten doen ze op vrijwillige basis een schepje bovenop het reguliere klimaatbeleid. Om grip op de koolstofmarkt te houden, borgt de Stichting Nationale Koolstofmarkt de kwaliteit van gecertificeerde emissiereductie. Binnenkort volgt de uitreiking van de eerste officiële certificaten. Een inkijkje in een …

Artikel SNK in Milieu-magazine Lees verder »

Jaarverslag Stichting Nationale Koolstofmarkt 2019

In 2019 zette de Green Deal Nationale Koolstofmarkt belangrijke stappen richting een systeem voor borging van koolstofcertificaten. In december werd hiertoe de Stichting Nationale Koolstofmarkt opgericht. Het verslag van werkzaamheden en resultaten staat in het jaarverslag 2019 dat u hier kunt lezen.