Maand: januari 2021

Publieke inspraak methodedocument Valuta voor Veen (uitbreiding)

Het verlagen van het waterpeil in veenweidegebieden zorgt er onder meer voor dat grote hoeveelheden veen oxideren. Hierdoor komt er jaarlijks 7 miljoen ton CO2[vrij in Nederland. Behalve in veengebieden met een landbouwfunctie is er ook in veengebieden met een natuurfunctie sprake van verdroging met lagere grondwaterstanden en oxidatie van veen als gevolg. In het …

Publieke inspraak methodedocument Valuta voor Veen (uitbreiding) Lees verder »

Publieke inspraak regel “bundeling projecten voor verificatie”

Eén van de kostenbepalende aspecten bij projecten binnen de SNK zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor monitoring en verificatie. Enerzijds zijn deze beide onderdelen specifiek gekoppeld aan projecten, maar anderzijds kan gesteld worden dat het verificatieproces van identieke projecten steeds gelijk is. Als beide zaken echter per project opnieuw georganiseerd moeten worden, zal …

Publieke inspraak regel “bundeling projecten voor verificatie” Lees verder »

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK

Paul Koutstaal, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is toegetreden tot de Commissie van Deskundigen van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Commissie adviseert SNK over methodedocumenten en overige regels in het Rulebook. Naast Paul zijn Elfrieke van Galen en Catrinus Jepma lid van de Commissie van Deskundigen. Paul is de opvolger van Jacqueline …

Paul Koutstaal versterkt Commissie van Deskundigen SNK Lees verder »