Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

De methode die SNK sinds juli 2021 hanteert voor het vaststellen van CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale bodems, is per april 2024 uitgebreid.

In het bestaande SNK-methodedocument werd alleen gekeken naar de koolstofopslag in de bodemdiepte 0-30 cm. Het nieuwe protocol is uitgebreid naar 60 cm. Deze uitbreiding maakt het mogelijk dat voor vastgelegde koolstof in de laag 30 tot 60 centimeter door SNK ook koolstofcertificaten kunnen worden toegekend. Bovendien is het mogelijk dat SNK-koolstofcertificaten toekent op basis van een gemeten waarde in plaats van uitbetaling op basis van een model. Kopers kunnen koolstofcertificaten uitgegeven door SNK gebruiken om aan te tonen dat men vrijwillig investeert in reductie van emissie van broeikasgassen.

Het methodedocument staat in het SNK-Rulebook: https://nationaleco2markt.nl/methoden/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *