beleid

Inspraak Rulebook – CO2-reductieberekening voor elektriciteit in het licht van het ETS

Deze regel gaat over projecten die worden uitgevoerd binnen de Nationale Koolstofmarkt en interactie hebben met het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). Het gaat hierbij specifiek om projecten: die elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen op een schoolgebouw, en die leiden tot extra verbruik van elektriciteit, bijvoorbeeld bij gebruik van een warmtepomp. In het eerste geval leidt een …

Inspraak Rulebook – CO2-reductieberekening voor elektriciteit in het licht van het ETS Lees verder »

Zienswijze EZK op de positie van de Green Deal t.o.v. het Rijksbeleid

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in een brief de positie van de Green Deal Pilot National Koolstofmarkt (GDNK) ten opzichte van het Rijksbeleid toegelicht. “Het aankopen van certificaten onder de Green Deal gebeurt te allen tijde op vrijwillige basis en kan niet dienen om te voldoen aan vigerend beleid, zoals wettelijke …

Zienswijze EZK op de positie van de Green Deal t.o.v. het Rijksbeleid Lees verder »