koolstofmarkt

Publieke inspraak – methode Emissiereductie CO2eq door verwerking havenslib

Laat een reactie achter / Methode, Nieuws / 24 mei 2024 Dit type project voorkomt de gebruikelijke stort van havenslip op de slufter en verwerkt dit met DTO-techniek (Dynamisch Thermische Oxidatie) tot secundaire grondstoffen. Daarmee wordt een aanzienlijke hoeveelheid methaanemissie vermeden. De geproduceerde secundaire grondstof kan worden toegepast ter vervanging van primaire grondstoffen zoals klei en zand, waarmee de maakindustrie …

Publieke inspraak – methode Emissiereductie CO2eq door verwerking havenslib Lees meer »

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten

Dit projecttype behelst het duurzaam verwarmen en/of koelen van de ruimten van utiliteit als ook het verwarmen en/of koelen van de technische middelen en installaties binnen deze utiliteit door gebruik te maken van warmte en/of koude uit duurzame bronnen, anders dan aardgas. Utiliteit wordt in dit methodedocument gedefinieerd als gebouwen waar diverse personen samen komen …

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten Lees meer »

Workshop binnenvaart

Op 13 april 2018 verzorgen experts van de green deal een workshop op de conferentie Ports and the City in Nijmegen een workshop over CO2-credits door innovatie bij binnenvaartschepen en over CO2-compensatie van scheepvaart. Het is een internationale workshop en ook experts van CO2-creditsystemen in andere lidstaten zullen participeren.

Deelnemersoverleg

Op 14 december 2017 vond in Utrecht, in aanwezigheid van Klimaatambassadeur Marcel Beukeboom een deelnemersoverleg plaats, waar de voortgang van de diverse werkgroepen werd gepresenteerd en nieuwe deelnemers zich voorstelden. Inmiddels hebben 20 partijen getekend. Ook werd het Infoblad gepresenteerd waarin de green deel wordt uitgelegd.