Methode

Inspraak Methodedocument ‘Recycling gemengde harde kunststoffen’

Deze methode heeft betrekking op emissiereducties als gevolg van recycling van gemengde harde kunststoffen. Het niet recyclen van de afvalstroom gemengde harde kunststoffen zorgt voor CO2 uitstoot door verbranding ervan t.b.v. energieterugwinning. Recycling vermijdt tevens dat opnieuw harde plastics opgewerkt moet worden uit ruwe olie. Dit methodedocument gaat over recyclen in plaats van verbranden van gemengde …

Inspraak Methodedocument ‘Recycling gemengde harde kunststoffen’ Lees verder »

Inspraak methoden voor vaststelling emissiereductie: ‘Valuta voor Veen’ en riothermie

Partijen binnen de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt hebben methoden uitgewerkt voor het berekenen van emissiereducties als gevolg van waterpeilverhoging in veenweidegebieden (GDNK-Groen-Veenweide-001) en via projecten waarmee riothermie wordt ingezet voor het verwarmen van gebouwen van algemeen nut (GDNK-Warmte-Rio-001). Na positief advies over beide methoden door de Commissie van Deskundigen, heeft de Overleggroep Green Deal …

Inspraak methoden voor vaststelling emissiereductie: ‘Valuta voor Veen’ en riothermie Lees verder »