Methode

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem De methode die SNK sinds juli 2021 hanteert voor het vaststellen van CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale bodems, is per april 2024 uitgebreid. In het bestaande SNK-methodedocument werd alleen gekeken naar de koolstofopslag in de bodemdiepte 0-30 cm. Het nieuwe protocol is uitgebreid naar 60 …

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem Lees meer »

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten

Dit projecttype behelst het duurzaam verwarmen en/of koelen van de ruimten van utiliteit als ook het verwarmen en/of koelen van de technische middelen en installaties binnen deze utiliteit door gebruik te maken van warmte en/of koude uit duurzame bronnen, anders dan aardgas. Utiliteit wordt in dit methodedocument gedefinieerd als gebouwen waar diverse personen samen komen …

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten Lees meer »

Inspraak methoden voor vaststelling emissiereductie: ‘Valuta voor Veen’ en riothermie

Partijen binnen de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt hebben methoden uitgewerkt voor het berekenen van emissiereducties als gevolg van waterpeilverhoging in veenweidegebieden (GDNK-Groen-Veenweide-001) en via projecten waarmee riothermie wordt ingezet voor het verwarmen van gebouwen van algemeen nut (GDNK-Warmte-Rio-001). Na positief advies over beide methoden door de Commissie van Deskundigen, heeft de Overleggroep Green Deal …

Inspraak methoden voor vaststelling emissiereductie: ‘Valuta voor Veen’ en riothermie Lees meer »