Nieuws

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem De methode die SNK sinds juli 2021 hanteert voor het vaststellen van CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale bodems, is per april 2024 uitgebreid. In het bestaande SNK-methodedocument werd alleen gekeken naar de koolstofopslag in de bodemdiepte 0-30 cm. Het nieuwe protocol is uitgebreid naar 60 …

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem Lees meer »

Challenges and opportunities for SMEs in the voluntary carbon offset market

Recently, Wouter van ES successfully completed his master’s degree in “Energy, Environment, and Society” from the University of Stavanger, Norway. The thesis, has been assessed with a B grade, equivalent to a 9 in the Netherlands. About the Thesis  The focus of the thesis was to explore the challenges and opportunities that Small and Medium-sized …

Challenges and opportunities for SMEs in the voluntary carbon offset market Lees meer »

Regulatie rond de VKM in Nederland

Afstudeerscriptie Hubert van der Poll Sinds de industriële revolutie is de aarde met meer dan 1,1 graden Celsius opgewarmd. De uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen zijn hiervan de oorzaak. Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, hebben 196 landen het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Nederland heeft in het licht van …

Regulatie rond de VKM in Nederland Lees meer »

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten

Dit projecttype behelst het duurzaam verwarmen en/of koelen van de ruimten van utiliteit als ook het verwarmen en/of koelen van de technische middelen en installaties binnen deze utiliteit door gebruik te maken van warmte en/of koude uit duurzame bronnen, anders dan aardgas. Utiliteit wordt in dit methodedocument gedefinieerd als gebouwen waar diverse personen samen komen …

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten Lees meer »

Publieke inspraak – Bermvegetatie en stam- en tophout voor biomateriaaltoepassing

Dit voorgestelde Methodedocument vormt een basis voor het proces van CO2-certificering van vrijkomende bermvegetatie en houtstromen uit het droge beheersgebied van Rijkswaterstaat (RWS), met het oog op biomateriaaltoepassingen die langdurig CO2 vastleggen. Deze reststromen bestaan uit bermmaaisel, stamhout en houtsnippers voortkomende uit de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden langs wegen en kanalen van RWS. Uitgangspunt voor het Methodedocument …

Publieke inspraak – Bermvegetatie en stam- en tophout voor biomateriaaltoepassing Lees meer »

Deelnemersraad SNK – 2 november 2022

SNK organiseert op woensdag 2 november a.s een bijeenkomst van SNK-Deelnemers in Nieuwland (prov. Utrecht). Het programma kunt u hier bekijken Het eerste uur (14.00 – 15.00) is een gesloten vergadering voor deelnemers. Vanaf 15.00 is de bijeenkomst open voor geïnteresseerden in de vrijwillige koolstofmarkt. Locatie:Dorpshuis brandpuntTorenstraat 24243 JA NieuwlandDit is nabij het SNK-geregistreerde project …

Deelnemersraad SNK – 2 november 2022 Lees meer »

Gezocht: werkgroeplid projecten, methoden en regels voor de Stiching Nationale Koolstofmarkt

Help mee om een marktsysteem op te zetten voor klimaatprojecten in Nederland Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Door de emissiereductie van de projecten te certificeren en de certificaten verkoopbaar te …

Gezocht: werkgroeplid projecten, methoden en regels voor de Stiching Nationale Koolstofmarkt Lees meer »

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland

Op initiatief van Stichting Nationale Koolstofmarkt is onlangs een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van de markt voor vrijwillige koolstofcertificaten in Nederland. De verkenning heeft daarvoor eerst een analyse gedaan van internationale trends in de vrijwillige markt en daarna met een groep Nederlandse marktbetrokkenen en -deskundigen gesprekken gevoerd over: verwachten volumes en prijzen, kansrijke projecttypen/sectoren …

Marktverkenning vrijwillige koolstofmarkt in Nederland Lees meer »

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) kwam in 2021 in een stroomversnelling terecht, op meerdere terreinen. Allereerst nam het aantal geregistreerde projecten toe van zeven in het begin van het jaar tot 35 in december 2021. Het aantal voor validatie ingediende projectplannen steeg van twee naar dertien. Deze plannen zijn geschreven op basis van eerder vastgestelde methodedocumenten. …

Jaarverslag SNK 2021 gepubliceerd Lees meer »

Projecten Valuta voor Veen gevalideerd

Deze week zijn twee projecten van het type valuta voor veen gevalideerd: – Project Ad van Rees – Project Nico van der Ham Beide projecten bevinden zich in de polder Alblasserwaard en reduceren uitstoot van kooldioxide door opzetten van het grondwaterpeil.Voor meer informatie, check: https://nationaleco2markt.nl/register/