september 2023

Regulatie rond de VKM in Nederland

Afstudeerscriptie Hubert van der Poll Sinds de industriële revolutie is de aarde met meer dan 1,1 graden Celsius opgewarmd. De uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen zijn hiervan de oorzaak. Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, hebben 196 landen het Klimaatakkoord van Parijs getekend. Nederland heeft in het licht van …

Regulatie rond de VKM in Nederland Lees meer »

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten

Dit projecttype behelst het duurzaam verwarmen en/of koelen van de ruimten van utiliteit als ook het verwarmen en/of koelen van de technische middelen en installaties binnen deze utiliteit door gebruik te maken van warmte en/of koude uit duurzame bronnen, anders dan aardgas. Utiliteit wordt in dit methodedocument gedefinieerd als gebouwen waar diverse personen samen komen …

Publieke inspraak – Duurzame warmte en koude ter vervanging van aardgas bij (ver)bouw van utiliteiten Lees meer »