Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem De methode die SNK sinds juli 2021 hanteert voor het vaststellen van CO2-vastlegging in blijvend grasland op minerale bodems, is per april 2024 uitgebreid. In het bestaande SNK-methodedocument werd alleen gekeken naar de koolstofopslag in de bodemdiepte 0-30 cm. Het nieuwe protocol is uitgebreid naar 60 …

Uitbreiding methode voor vaststelling van CO2-vastlegging in de bodem Lees meer »