Publieke inspraak – Bermvegetatie en stam- en tophout voor biomateriaaltoepassing

Dit voorgestelde Methodedocument vormt een basis voor het proces van CO2-certificering van vrijkomende bermvegetatie en houtstromen uit het droge beheersgebied van Rijkswaterstaat (RWS), met het oog op biomateriaaltoepassingen die langdurig CO2 vastleggen. Deze reststromen bestaan uit bermmaaisel, stamhout en houtsnippers voortkomende uit de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden langs wegen en kanalen van RWS. Uitgangspunt voor het Methodedocument …

Publieke inspraak – Bermvegetatie en stam- en tophout voor biomateriaaltoepassing Lees meer »