Publieke inspraak – Bermvegetatie en stam- en tophout voor biomateriaaltoepassing

Dit voorgestelde Methodedocument vormt een basis voor het proces van CO2-certificering van vrijkomende bermvegetatie en houtstromen uit het droge beheersgebied van Rijkswaterstaat (RWS), met het oog op biomateriaaltoepassingen die langdurig CO2 vastleggen. Deze reststromen bestaan uit bermmaaisel, stamhout en houtsnippers voortkomende uit de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden langs wegen en kanalen van RWS.

Uitgangspunt voor het Methodedocument is dat de koolstof tenminste 10 jaar opgeslagen blijft in de hierna genoemde gekozen toepassingen. De materiaaltoepassingen komen voort uit voorafgaand onderzoek door RWS naar de potentie van de genoemde reststromen voor koolstofopslag in materialen en de mogelijkheden om CO2-uitstoot te vermijden door substitutie van klassieke (niet-biogebaseerde) referentieproducten met deze (deels) biogebaseerde materialen.

Voor het projecttype klimaatvriendelijk recyclen van kunststof verpakkingsafval is een methodedocument voorbereid. Dit document wordt hierbij gepubliceerd voor een publieke inspraak.

De publieke inspraak is geopend tot 22 september 2023. U kunt reageren via: Secretariaat@NationaleCO2markt.nl

Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd omdat dit ons helpt het methodedocument verder te verbeteren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *