Partners

Partijen van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt

 1. Rijksoverheid;
 2. CO2 Matters B.V.
 3. CLM Onderzoek en Advies B.V.
 4. Climate Neutral Group N.V.
 5. Stichting CO2-Bank Utrecht
 6. De Groene Zaak, Ondernemers voor een Duurzame Economie
 7. Stichting Energy Valley
 8. Essent N.V.
 9. Stichting Friese Milieufederatie
 10. GreenSand Stock N.V.
 11. Stichting Duurzaam Den Haag, handelend onder de naam Klimaatfonds Haaglanden
 12. Stichting Louis Bolk Instituut
 13. Mijnwater B.V.
 14. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 15. Stichting De Natuur en Milieufederaties
 16. Stichting Zeeuws Duurzame Energie en Klimaatfonds, handelend onder de naam Zeeuws Klimaatfonds
 17. Re-N Technology B.V., handelend onder de naam Zitta Biogas, inzake Netwerk Mestvergisting Zuid-Holland
 18. Syntraal B.V. (onderdeel van Tauw)
 19. Stichting Waternet
 20. Staatsbosbeheer
 21. SouthPole

Aanvraag:

 • CO2Bank Zuid-Holland