Partners

Deelnemers Stichting Nationale Koolstofmarkt

 1. CLM Onderzoek en Advies B.V.
 2. Climate Neutral Group N.V.
 3. Stichting CO2-Bank Utrecht
 4. Essent N.V.
 5. Stichting Friese Milieufederatie
 6. GreenSand Stock N.V.
 7. Stichting Duurzaam Den Haag, handelend onder de naam Klimaatfonds Haaglanden
 8. Stichting Louis Bolk Instituut
 9. Mijnwater B.V.
 10. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
 11. Stichting De Natuur en Milieufederaties
 12. Stichting Zeeuws Duurzame Energie en Klimaatfonds, handelend onder de naam Zeeuws Klimaatfonds
 13. Re-N Technology B.V., handelend onder de naam Zitta Biogas, inzake Netwerk Mestvergisting Zuid-Holland
 14. Syntraal B.V. (onderdeel van Tauw)
 15. Stichting Waternet
 16. Staatsbosbeheer
 17. SouthPole
 18. CO2 Bank Zuid-Holland
 19. Recell