Partners

Deelnemers Stichting Nationale Koolstofmarkt

 1. CLM Onderzoek en Advies B.V. (Edo Dijkman, edijkman@clm.nl)
 2. Climate Neutral Group B.V. (Jos Cozijnsen, jos.cozijnsen@climateneutralgroup.com)
 3. Stichting CO2-Bank Utrecht (Ieke Benschop, i.benschop@nmu.nl)
 4. Essent N.V. (Tim Wijnen, Tim.wijnen@essent.nl)
 5. Stichting Friese Milieufederatie (Gerard Adema, g.adema@fmf.frl)
 6. GreenSand Stock N.V. (Pol Knops, planbco2@gmail.com)
 7. Stichting Duurzaam Den Haag, handelend onder de naam Klimaatfonds Haaglanden (Lennart van der Linde, lennart@duurzaamdenhaag.nl)
 8. Stichting Louis Bolk Instituut (Sjef Staps, s.staps@louisbolk.nl)
 9. Mijnwater B.V. (William Gerardu, w.gerardu@mijnwater.com)
 10. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (Querin Smeele, q.smeele@natuurmonumenten.nl)
 11. Stichting De Natuur en Milieufederaties
 12. Stichting Zeeuws Duurzame Energie en Klimaatfonds, handelend onder de naam Zeeuws Klimaatfonds (Ad Phernambucq, info@zeeuwsklimaatfonds.nl)
 13. Re-N Technology B.V., handelend onder de naam Zitta Biogas, inzake Netwerk Mestvergisting Zuid-Holland (John Horrevorts, jh@re-n.nl)
 14. Syntraal B.V. (onderdeel van Tauw) (Simon Bos, simon.bos@syntraal.com)
 15. Stichting Waternet (Anne Marieke Motelica, anne.marieke.motelica@waternet.nl)
 16. Staatsbosbeheer (Jan-Pieter Peijs, j.peijs@staatsbosbeheer.nl)
 17. South Pole (Mylene Zambon, m.zambon@southpole.com)
 18. CO2 Bank Zuid-Holland
 19. Recell (Erik Pijlman, e.pijlman@recell.eu)
 20. GreenChoice (Ruben Veefkind, ruben.veefkind@greenchoice.nl)
 21. Forest Stewardship Council (FSC, Arjen Alkema, a.alkema@fsc.nl)
 22. Van Iperen International (Marc van Oers, marc@iperen.com)
 23. Band op Spanning (Laurens Drogendijk, laurens@bandopspanning.nl)

De Rijksoverheid was partij bij de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (voorloper van SNK), maar kan geen deelnemer zijn bij SNK. Op uitnodiging van de Commissie van Deskundigen kan het Ministerie EZK en RVO gevraagd worden om advies over consistentie van een methodedocument of regel met overheidsbeleid.