We zijn begonnen

Zoals op de Nationale Klimaattop in oktober 2016 aangekondigd, is op 11 mei 2017 de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend door staatssecretaris Sharon Dijksma en 16 marktpartijen, variërend van milieufederaties, lokale klimaatfondsen en Natuurmonumenten tot Essent, Mijnwater B.V. en Greensand.

Met deze green deal wordt een systeem ontwikkeld met erkende methoden om CO2-reductie in projecten aan te tonen. Het gaat om projecten in de niet-ETS sectoren zoals gebouwen, vervoer, land- en bosbouw. En denk bij projecten aan warmte- en koeling in kantoren, CO2-vastlegging bij landbouw, methaanreductie bij vergisters, bescherming van veen etc.

Na het starten van de projecten en de verificatie van de reductie – bijvoorbeeld op basis van ISO16064-2 – kunnen vervolgens CO2-certificaten worden afgegeven. Die gelden als bewijs van geslaagde klimaatactie. En ze kunnen op de vrijwillige CO2-markt verkocht worden. Koper is eenieder die zijn carbon footprint (impact op het klimaat) wil compenseren met CO2-reductie in eigen land, zoals touroperators en pakjesbezorgers alsook gemeenten en individuele burgers.

Met de nationale CO2-marktdeal komt nieuw reductiepotentieel in zicht en wordt een innovatief financieringssysteem ontwikkeld. Dit is hard nodig om ook in de niet-ETS sectoren CO2-emissies terug te dringen en daar kansen
te bieden. Als deze green deal goed zijn werk doet kan jaarlijks circa 0,5 Mton CO2 worden teruggedrongen,

De green deal voorziet in een viertal werkgroepen van partijen die het systeem ontwikkelen: meetmethodes,
verificatieregels, een platform en een register. En een College van Deskundigen ziet er op toe.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *