Gezocht: werkgroeplid projecten, methoden en regels voor de Stiching Nationale Koolstofmarkt

Help mee om een marktsysteem op te zetten voor klimaatprojecten in Nederland

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) geeft certificaten uit aan CO2 emissiereductie projecten in Nederland. Het gaat hierbij om projecten waarvoor nog geen beleid bestaat en die normaal niet zouden zijn gerealiseerd. Door de emissiereductie van de projecten te certificeren en de certificaten verkoopbaar te maken ontstaat een aanvullend verdienmodel voor deze projecten. Kopers van de  certificaten zijn partijen die vrijwillig bijdragen, bijvoorbeeld omdat ze willen meehelpen aan het halen van de doelen van het Parijs-akkoord. Het certificaat vormt het bewijs van deze bijdrage. Het certificaat wordt door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en borgt de emissiereductie.

Voor de uitgifte van certificaten heeft SNK een werkwijze en methodiek ontwikkeld. Het Bestuur wordt ondersteund door werkgroepen en een Commissie van Deskundigen.

SNK biedt zodoende een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatcrisis en stimuleert innovatieve klimaatoplossingen. De projectportefeuille is te vinden op REGISTER – Stichting Nationale Koolstofmarkt (nationaleco2markt.nl).

Een recent voorbeeld van een klimaatproject in de SNK-portefueille is de aanleg van een nieuw bos door Staatsbosbeheer. Op een voormalige akker van 4,2 hectare is een gevarieerd jong bos aangeplant met onder andere eik, beuk, linde, esdoorn, hazelaar en noot. Door het mengen van veel boomsoorten is het bos beter bestand tegen het veranderende klimaat. De door SNK uitgegeven koolstofcertificaten zijn verkocht door Staatsbosbeheer aan een bedrijf dat zo werkt aan verkleining van zijn CO2-voetafdruk. In ruil daarvoor betaalt dit bedrijf mee aan de aanleg en het beheer van het nieuwe bos.

Daarnaast zijn door SNK koolstofcertificaten uitgegeven voor het winnen van warmte uit rioolwater waarmee een nabij gelegen zwembad wordt verwarmd. Het vernatten van veengebieden is ook een voorbeeld. Een palletverpakkingsbedrijf heeft de certificaten van een boer aangeschaft waarmee het zijn CO2-voetafdruk verder verkleint en de boer in zijn veenweide agrarisch natuurbeheer combineert met CO2-reductie, wat voor de boer extra inkomsten genereert.

SNK draagt aldus bij aan het creëren van meer bewustzijn onder marktpartijen over klimaatoplossingen en is actief met het realiseren van CO2-reductie binnen de landsgrenzen van Nederland.

Voor de borging van de kwaliteit van de certificaten heeft SNK een werkgroep die hiervoor een methodiek ontwikkelt. Innovatieve marktpartijen in Nederland kunnen zich melden bij de werkgroep en samen wordt bekeken hoe een maatregel kan leiden tot emissiereductie en koolstofcertificaten. Als werkgroeplid:

Kortom, via SNK ontdek je nieuwe en innovatieve klimaatideeën en draag je bij aan het vermarkten ervan in Nederland. De bijeenkomsten van de werkgroep zijn meestal online; zo’n twee keer per jaar komt de werkgroep fysiek bijeen.

Werkgroepleden:

  • Hebben een algemene kennis van klimaataspecten, energietransitie, natuur- en bosobeheer, gebouwde omgeving, transport, enz., en zijn specialist op een van deze onderwerpen.
  • Hebben relevante kennis van Nederlands klimaatbeleid en wetgeving.
  • Zijn bereid tot een vrijwillige inzet van gemiddeld 8 uren per maand.

Meer informatie

Voor meer informatie zie aub de website  www.nationaleco2markt.nl of neem contact op met Simon Bos, voorzitter werkgroep SNK (tel. 06 51 19 96 58; secretariaat@NationaleCO2markt.nl).

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *