Inspraak methoden voor vaststelling emissiereductie: ‘Valuta voor Veen’ en riothermie

Partijen binnen de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt hebben methoden uitgewerkt voor het berekenen van emissiereducties als gevolg van waterpeilverhoging in veenweidegebieden (GDNK-Groen-Veenweide-001) en via projecten waarmee riothermie wordt ingezet voor het verwarmen van gebouwen van algemeen nut (GDNK-Warmte-Rio-001). Na positief advies over beide methoden door de Commissie van Deskundigen, heeft de Overleggroep Green Deal als ontwerpbesluit genomen dat beide methoden kunnen worden gepubliceerd op de website van de Green Deal ‘NationaleCO2markt.nl’ voor een inspraakprocedure.

Conform Artikel 6 van de Green Deal, vindt de inspraakprocedure plaats door middel van een algemene uitnodiging om reacties op het ontwerpbesluit binnen 20 werkdagen kenbaar te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van email: info@nationaleCO2markt.nl.

Methoden

  • GDNK-Groen-Veenweide: CO2-emissiereductie via verhoging grondwaterpeil in veengebieden (‘Valuta voor Veen’)
  • GDNK-Warmte-Rio: Riothermie ter vervanging van aardgas voor verwarming van objecten met een maatschappelijke functie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *