Overleggroep stemt in met methode voor “Valuta Voor Veen”

Op 19 december 2018 heeft de Overleggroep van de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt (GDNK), conform artikel 4 van de GDNK, ingestemd met de methode voor het bepalen van CO2-emissiereductie in veenweidegebieden. Deze methode is alleen van toepassing van veenweidegebieden met ‘puur’ veen (voor gebieden met andere typen, zoals klei op veen wordt de methode waar nodig aangepast). Projecten van dit type voorzien in het verhogen van het grondwaterpeil, waarmee oxidatie van de veenlaag wordt vermeden en daarmee uitstoot van CO2. De methode is ontwikkeld door de Friese Milieufederatie.

De methode wordt in de GDNK-Rulebook opgenomen onder kenmerk GDNK-Groen-Veenweide-001 en is beschikbaar voor download

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *