Inspraak Rulebook – proces van projectplan tot uitgifte van certificaten

De Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) heeft als doel om certificaten uit te geven op basis van behaalde emissiereducties door projecten. Voor het berekenen van de emissiereducties stelt de GDNK methoden vast. Projectpartijen gebruiken deze om een projectplan op te stellen met daarin een schatting van de te behalen emissiereductie. Dit projectplan wordt gevalideerd door een onafhankelijke deskundige, dat wil zeggen er vindt een controle plaats van juiste toepassing van de methode op het project. Na validatie gaat het project van start en wordt voortgang ervan gemonitord. Periodiek wordt de behaalde en gemonitorde emissiereductie geverifieerd door een onafhankelijke partij. Op basis van het verificatierapport geeft de GDNK koolstofcertificaten uit en schrijft deze bij in het register op de rekening van de penvoerder van het project.

Deze notitie bespreekt het proces richting uitgifte van certificaten o.b.v. GDNK-methoden en -regels. Graag nodigen we u uit om met ons mee te lezen. Opmerkingen kunt u sturen naar het secretariaat van de Green Deal: Wytze van der Gaast, wytze@jin.ngo.

Deze procedure gaat per januari 2020 in

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *